Shut-ins

Shut-ins:

Marilyn Weise
Palatine Nursing Home
PO Box 425
Palatine Bridge, NY 13428-0425
(12/18)

Alice Stalker
3995 Duanesburg Churches Rd.
Delanson, NY 12053